Naturpleje

Mellem Ikast og Sunds løber Storåen. Her er Kjargaarden i spidsen for et naturplejeprojekt med græssende kvier. Når kvierne græsser giver en meget større biodiversitet. Hvis disse arealer ikke bliver afgræsset vil det efter få år springe i pil til skade for netop biodiversiteten. Arealet udgør ca. 148 hektar og er omsluttet af ca. 33 kilometer hegn.

Projektet er lavet i samarbejde med Ikast- Brande Kommne og 15. Juni Fonden. Man kan se og høre mere om projektet på TV MIDTVEST: