Velkommen


Velkommen til Kjargaarden I/S

Kjargaarden I/S er et moderne dansk landbrug, hvor høj faglighed er i fokus.

Stedet drives af 3 selvstændige landmænd, som har hver sit ansvarsområde.
Dette giver mulighed for, at den enkelte kan specialisere sig indenfor netop sit felt.

Ud over de 3 ejere, beskæftiger Kjargaarden I/S 20-25 dygtige medarbejdere.
Dertil kommer en del løs hjælp i de travleste perioder.

Vi elsker vort erhverv og arbejder alle på i fællesskab fortsat at udvikle os og dermed også være med til at præge dansk landbrug, også i fremtiden.