Svin


St. KildsgårdSt. Kildsgård
Kjargaardens produktion af slagtesvin foregår på 4 ejendomme.

Vi producerer årligt ca 35.000 svin, men ved at vi har omlagt produktionen primo 2017, så forventes produktionen at blive en smule større.

Dele af produktion er omlagt til Englandsproduktion (ca. 20.000prod. slagtesvin) og den sidste del forsætter med alm. bacon produktion. Årsagen til at produktionen er blevet omlagt, er et ønske om at sanere for PRRS, samt et tættere samarbejde med vores leverandører. Vi køber grise ind fra to faste leverandører, og grisene er ca. 28-30kg ved indsættelse.