Medarbejdere


På Kjargaarden I/S bestræber vi os på at være en attraktiv arbejdsplads med gode udviklingsmuligheder for de ansatte.
Vi tror på at vore medarbejdere trives bedst og dermed også yder bedst, hvis de bliver udfordret både fagligt og menneskeligt.Morgenkaffe i kantinenMorgenkaffe i kantinen
I vores hverdag arbejder vi funktionsopdelt i 5 teams:

- Kalve
- Svin
- Mark
- Værksted
- Administration


Hvert team har én af de 5 interessenter som leder, men i det enkelte team hjælpes leder og medarbejder ad, ved at tilrettelægge arbejdet.


Efter beholv afholder man planlægningsmøder, hvor man snakker om, hvorledes man mest effektivt får udført arbejdsopgaverne samt samler op på erfaringer fra tidligere.Vi afholder naturligvis trivselssamtaler med vore medarbejdere hvert år.
Her lytter vi i høj grad til, hvad medarbejderen har af kommentarer og ønsker til udvikling og forandringer i hverdagen.

Ud over at samtalerne har betydning for den enkelte medarbejders trivsel på Kjargaarden, mener vi også at samtalerne bidrager til at gøre os til bedre ledere.