Mark

På Kjargaarden tilstræber vi at drive jorden efter moderne principper med ny maskinpark.

Vi udfører selv alle arbejdsopgaver i marken med egne maskiner, og vi sætter en ære i at udføre markarbejdet med præcision og grundighed.

Dette sker bl.a ved hjælp af GPS udstyr på traktorerne.

I dyrkningen indgår både pløjning og reduceret jordbehandling.

For at optimere gødningsudnyttelsen placeres al gødning under såning / lægning

Al jord vandes. Dette er dyrt og tidskrævende med uundværligt på denne egn.

Gødningsplan og sprøjteplan udarbejdes med omtanke for flora og fauna