Stald Systemer

ModtageafsnitModtageafsnit
Modtageafsnit:

kalvene går 6 og 6 i små rum med dybstrøelse af hensyn til smittespredning.

Særligt små kalve, samt kalve, som har svært ved at begå sig, anbringes i enkeltbokse i en kortere periode.

Staldene er specielt konstrueret til at sikre størst mulig luftudskiftning
MellemstaldeMellemstalde

Mellemstalde:

Kalvene bliver anbragt i hold af 34 stk på dybstrøelse.

Her kan de få deres rangorden på plads i en ung alder, således at de ikke senere vil gøre skade på hinanden, når de bliver flyttet til slut fede staldene.
Slut fede staldeSlut fede stalde
Slut fede stalde:

De samme hold af kalve kører videre til slut fede staldene, for ikke at bryde rangordenen.

Slut fede staldene er med spalter og sengebåse af hensyn til miljøet, og således at dyrene har mulighed for at søge ly i enkelt sengene, da tyre fra naturens hånd godt kan være hårde ved hinanden.