Miljøforhold


Vi har på vore 2 ejendomme med kalveproduktion en miljøgodkendelse til ca 1000 dyreenheder.

Dybstrøelse i form af halm giver optimale forhold for de mindste kalve.


Ulempen er, at næringsstofferne er svære at kontrollere i dybstrøelsen.


Det vil sige, at ammoniakfordampningen vil være højere og udnyttelsesgraden i marken lavere, end ved gylle.


Derfor har vi valgt, at de større kalve skal færdigfedes i staldsystemer med spalter og dermed gylle i stedet for møg.


Gyllen er tilkoblet et forsuringsanlæg under staldene, hvilket gør, at vi halverer ammoniakfordampningen.


Dermed gøres næringsstofferne i gyllen også lettere omsættelige for afgrøderne på marken.


Herved opnår vi den højest mulig udnyttelsesgrad af næringsstofferne.