Foder

MælkefodringMælkefodring


Alle vore kalve får fuldfoder fra start til slut.De første 2 måneder udgør mælk og kraftfoder dog langt størstedelen af deres foder. I denne periode tilbydes fuldfoder i mindre omfang.
FoderblanderFoderblander
Fuldfoderet består af:

- Kernemajs
- Byg
- Sojaskrå
- Rapsskrå
- Valle
- Vitaminer
- Mineraler

Vi bruger fuldfoder til kalvene for at sikre en velfungerende drøvtyggerfunktion i dyrenes mave.
Dette højner kalvenes sundhedsstatus og gør dem mere robuste.

Vi blander selv al fuldfoderet til vore kalve