Vægtstalde og traditionelt system

En storsti sektionEn storsti sektion
Ved ombygning og renovering af de tre af ejendommene har vi indrettet sektionerne til storstier. En storsti er en sektion, hvor grisene kan bevæge sig frit rundt i det meste af stalden.
Det betyder, at grisene får større mulighed for at røre sig, og opholde sig hvor de har lyst til at være i stalden.
Stierne er indrettede med mange liggepladser, hvor der er fast gulv og der tildeles halm.

I stierne er der monteret vægtsystem fra Domino.
Derved kan vi optimere med hensyn til at nå den rigtige vægt ved slagtning.
Endvidere modvirker det stress hos grisene i forbindelse med udlevering.
Vægtsystemet er desuden med til at lette det tunge arbejde, der er med slagtesvin.
Vi er i 2017 begyndt på to ud af de tolv vægt-stalde, at have elektroniske øremærker i grisene, så vi kan følge hver gris, og dermed følge grisen igennem hele døgnet, hvordan den trives.

Udover storsti system, så har vi en ejendom, hvor det er traditionelt system med stier til 15-18 grise i hver. De nyeste sektioner fra 2008 er med 1/3 fastgulv, hvor der i de ældre sektioner er drænetgulv. Grisene fodres via vådfodersystemet 4 gange om dagen.

Der er 13 uger mellem indsættelse af grise i en sektion. Den sidste uge bliver brugt til at vaske, desinficere og tørre stalden godt ud til næste hold grise.