Miljøforhold

Nye gylletanke med teltdugNye gylletanke med teltdugVi har på vore 4 svineejendomme en miljøgodkendelse til ca 1000 dyreenheder.

På vore nyeste gylletankanlæg har vi etableret teltdug for at nedsætte ammoniakfordampningen og undgå regnvand i tankene. Man undgå så også at skulle etablere flydelag i tanken.

I 2019 begyndte vi at levere vores gylle til biogas anlæg, som afgasser gyllen inden vi får den retur. Al gylle genanvendes i vort markbrug