• DK
  • GB

Miljøforhold

Nye gylletanke med teltdugNye gylletanke med teltdugVi har på vore 4 svineejendomme en miljøgodkendelse til ca 1000 dyreenheder.


På vore nyeste gylletankanlæg har vi etableret teltdug for at nedsætte ammoniakfordampningen og undgå regnvand i tankene.
Man undgå så også at skulle etablere flydelag i tanken.

Al gylle genanvendes i vort markbrug