MajsMajsmarkMajsmarkVi producerer ca 120 ha til traditionel silomajs
Derudover laver vi selv ca 270 ha til kernemajs.

Majsen bruges primært til kalvefoder.

Kernemajsen høstes om efteråret afhængig af vejr og modenhed med vores egen mejetærsker med dertilhørende 12 rækket majsskærbord.

Sortsvalg er af stor betydning i produktionen af kernemajs, da det er vigtigt at få majsen ensartet mod og klar til høst så tidligt i oktober som muligt.

Vores erfaring er, at høsten kan være en udfordring, både pga modenhed og vejrforhold.

Til gengæld har majsen vist sig at være attraktiv pga arbejdslettelse i hele vækstsæsonen. Majs skal sås senere end vore andre afgrøder og høstes senere.
Samtidig kræver majsen ikke så meget vanding.


Fodringsmæssigt har majsen vist sig at være et rigtig godt foder til både svin og kalve.