Kartofler

Produktionen:

Kartoffelmark i blomstKartoffelmark i blomstHovedvægten i vores kartoffelproduktion er lagt på levering af kartofler til kartoffelmel
Vi producerer selv vore læggekartofler.
Der anvendes 8 forskellige sorter: Kuras, Kardal, Energi, Eurogrande, Signum, Stratos, Verdi og Saturna
Der bliver gjort meget ud af gødningsfordelingen til de enkelte sorter, hvor der tages højde for optagningstidpunkter og udbyttepotentiale.

I vækstsæsonen er vanding og sprøjtning tidskrævende faktorer og der er derfor høj fokus herpå.

Sidst på vækstsæsonen følges op på planen for nedvisning af kartoflerne, evt lagring samt leveringsrækkefølge af de enkelte sorter.

Ca 50% af alle melkartofler lægges i kule.
Alle pulverkartofler lægges på løs lager og er under dagligt opsyn indtil leveringstidspunktet


Nøgletal:

Årlig leverance af kartofler til kartoffelmel, Karup Kartoffelmelsfabrik: 200.000 tdr


Årlig leverance af kartofler til pulver, KMC i Brande: 30.000 tdr